01 CZARNA SKÓRA, BIAŁE MASKI

CZARNA SKÓRA, BIAŁE MASKI

02 MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

03 III OPOLSKI MARATON TEATRALNY

III OPOLSKI
MARATON TEATRALNY

22-24.11.2019

04 SYLWESTER W TEATRZE

SYLWESTER W TEATRZE

— A. Einstein

05 Idea

Nie ma
rzeczywistości
samej w sobie, są tylko
obrazy widziane
z różnych perspektyw.

— A. Einstein