01 misja

NIE MA

RZECZYWISTOŚCI

SAMEJ W SOBIE,

SĄ TYLKO OBRAZY

WIDZIALNE Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW