48. OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE

21 - 26 maja

Opolskie Konfrontacje Teatralne to jeden z najważniejszych festiwali teatralnych w kraju, który już od 48 lat gości klasykę polską na scenach Teatru im. Jana Kochanowskiego.

Festiwal stanowi finał ogólnopolskiego Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą  i ukazanie jej potencjału scenicznego.

Festiwal pokazuje oryginalne, nowatorskie przedstawienia, o wysokiej jakości artystycznej i silnym rezonansie społecznym. Konkurs zrodził się z potrzeby nawiązania do tych świetnych tradycji i wzmocnienia teatralnego dialogu z historią.

Opolskie Konfrontacje Teatralne, które od lat cieszą się dużą popularnością, to wyjątkowa okazja do zapoznania się z wyróżnionymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. Stanowią one próby zmierzenia się z dramatami, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym, przynoszącymi odmienną od naszej – często bardzo zaskakującą – wiedzę o człowieku.

Europejskie Forum Teatralne odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Organizowane jest przez Komisję Europejską.

SPEKTAKLE KONKURSOWE

SPEKTAKL TOWARZYSZĄCY

WYSTAWA TOWARZYSZĄCA

SALON WIOSENNY 2024

Salon Wiosenny to doroczny przegląd dokonań lokalnego środowiska artystycznego – wystawa konkursowa, współorganizowana przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski i Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Od 2021 roku udział w Salonie Wiosennym jest otwarty dla wszystkich osób zajmujących się sztukami wizualnymi w Opolu i regionie, a wyboru prezentowanych na wystawie prac oraz laureatów nagród wyłania ogólnopolskie Jury.

W dniach 21-26 maja dla uczestników 48. Opolskich Konfrontacji Teatralnych za okazaniem karnetu lub biletu na spektakl wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

48. Opolskie Konfrontacje Teatralne / „Klasyka Żywa”, których współorganizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

PATRONI 48.OKT

 

Srebrny Partner OKT


Klasyczny Partner OKT


Złoty Partner OKT

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wydobywanie węgla brunatnego. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 34 % zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 55 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 84%).

W 2022 roku Oddziały PGE GiEK (tj. El. Bełchatów, El. Turów, El. Opole, El. Rybnik oraz El. Dolna Odra) dostarczyły na rynki lokalne 3,2 mln GJ ciepła.


Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

• Elektrownia Bełchatów
• Elektrownia Turów
• Elektrownia Opole
• Elektrownia Rybnik
• Elektrownia Dolna Odra
• Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
• Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

PATRONI MEDIALNI