IDEA - OPOLSKIE BEZ PRZEMOCY

Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi oraz kadry nauczycielskiej w związku ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej oraz szeroko pojętej manipulacji i dezinformacji, szczególnie w Internecie. Chcemy przedstawić skalę problemu oraz uwrażliwić dorosłych na jego obecność. Pomimo dostępu do wielu programów profilaktycznych nadal przemoc wśród młodzieży stanowi duży problem. Brak dojrzałości emocjonalnej u młodych ludzi sprawia, że podejmowane przez nich decyzje w dużej mierze zależą od opinii rówieśników. Tymczasem w środowisku uczniowskim funkcjonuje hierarchia spowodowana różnicami wieku, cech fizycznych i cech osobowości. Nierzadko dochodzi do sytuacji konfliktowych, walki o pozycję i władzę. Sprawcy przemocy poszukują ofiar najczęściej wśród dzieci nielubianych przez innych, stosując wobec nich prześladowanie, nękanie, a także fizyczne znęcanie się. Skutkiem tych działań mogą być stany lękowe, niskie poczucie własnej wartości, depresja, zaburzenia somatyczne, a także próby samobójcze.

Głęboko wierzmy, że uświadamianie tych procesów, reagowanie na nie, praca nad rozwojem poznawczym i emocjonalnym są szansą na zmianę sytuacji wielu młodych osób. Zrozumienie, wysłuchanie i empatia nauczycieli/nauczycielek może pomóc w budowaniu zaufania i otwartości uczniów/uczennic, a tym samym przyczynić się do realnej zmiany i pozytywnie wpłynąć na relacje rówieśnicze.

organizatorzy PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU


Złoty Partner OKT

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wydobywanie węgla brunatnego. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 34 % zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 55 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 84%).

W 2022 roku Oddziały PGE GiEK (tj. El. Bełchatów, El. Turów, El. Opole, El. Rybnik oraz El. Dolna Odra) dostarczyły na rynki lokalne 3,2 mln GJ ciepła.


Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

• Elektrownia Bełchatów
• Elektrownia Turów
• Elektrownia Opole
• Elektrownia Rybnik
• Elektrownia Dolna Odra
• Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
• Kopalnia Węgla Brunatnego Turów