„Zawsze unikaj pięknych kłamstw”

— Jerzy Grotowski, polski reżyser teatralny, 1933 – 1999

W 2023 roku wyzwania, przed którymi stoi europejski teatr, są jasne. Cięcia funduszy, utracona publiczność, ograniczenia ekspresji artystycznej. Społeczeństwo po pandemii zmaga się przede wszystkim ze wzrostem kosztów życia i postępującymi zmianami klimatu.

Jednak równie jasne jest, że teatr ma pragnienie dzielenia się tym, co działa w całej Europie – aby kontynuować postęp, razem. Wiosenna Międzynarodowa Konferencja Teatralna ETC, której gospodarzem będzie Teatr JK w Opolu (Opole/Polska), odbędzie się w dniach 10-14 maja 2023 r. i skupi się na tematach mających dziś kluczowe znaczenie:

  • Zmniejszenie wpływu teatru na emisję dwutlenku węgla
  • Tworzenie silnych politycznych argumentów na rzecz wsparcia,
  • Wykorzystanie form cyfrowych do zwiększenia zasięgu i dostępności teatru.

Członkowie ETC są zaproszeni na spektakle współczesnego teatru z Polski każdego wieczoru, wyciągnięte z różnorodnego i ambitnego programuTeatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, „Teatru wielu głosów, różnych spojrzeń”.

Edycja 2023 Europejskiego Forum Teatralnego zapowiedziana na 11-13 maja w Teatrze JK Opole
„Envisioning the Way Forward”. – Trzydniowe forum interesariuszy, w dniach 11, 12 i 13 maja 2023 roku, wzmocni znaczenie międzynarodowej współpracy artystycznej i współpracy transgranicznej, jednocześnie podkreślając główne wyzwania stojące przed teatrami w XXI wieku i podejmując krytyczne tematy działań.

Komisja Europejska ogłosiła, że Europejskie Forum Teatralne (ETF) w 2023 r. odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W hybrydowym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 11-13 maja, będą mogli uczestniczyć osobiście zaproszeni delegaci, a wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć na żywo transmisję z ceremonii otwarcia i zamknięcia.

Ambitny, trzydniowy program, obejmujący 37 dyskusji panelowych, wykłady artystów, warsztaty partycypacyjne i spotkania sieciowe, będzie oparty na wartościach i impulsach Komisji Europejskiej, określonych w rocznym programie prac programu „Kreatywna Europa”.

Wydarzenie to będzie oparte na sukcesie pierwszego Europejskiego Forum Teatralnego 2020 Online i ma na celu ustanowienie długotrwałych, wiarygodnych i ustrukturyzowanych dyskusji pomiędzy różnymi podmiotami z sektora teatru i sztuk widowiskowych.

Forum zwróci uwagę na wyzwania i polityczną konieczność teatru. Ma również na celu stworzenie solidnych podstaw dla bardziej strategicznego i jednolitego europejskiego podejścia do teatru.

Dzięki przedstawicielom wszystkich państw członkowskich UE, instytucji europejskich i społeczeństwa obywatelskiego, jego ostatecznym celem jest przekształcenie wspólnoty wspólnych interesów we wspólnotę praktyk. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wyposażenie profesjonalistów w niezbędny zestaw umiejętności do zaangażowania się w strategiczną współpracę transgraniczną.

Trzydniowe wydarzenie skupi się na trzech głównych tematach. Pierwszy dzień będzie poświęcony poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn, drugi – placów zabaw. Wreszcie trzeciego dnia uczestnicy zajmą się wyzwaniami stojącymi przed sektorem, w tym demokracją, współpracą międzynarodową, siłą teatru, zrównoważonym rozwojem i zielonymi przemianami oraz gotowością cyfrową.

Kulminacją wydarzenia będzie publikacja Deklaracji Opolskiej 2023, której celem jest pomoc profesjonalistom z branży w rozpoznaniu i dostosowaniu się do szans i zagrożeń, przed którymi stoją teatry we współczesnej epoce. Opierając się na politycznym postępie zainicjowanym podczas edycji ETF w 2020 roku i późniejszej publikacji Deklaracji Drezdeńskiej, Deklaracja Opolska 2023 ma na celu kształtowanie trwałych połączeń między twórcami teatru i decydentami. Publikacja ta stanowi realną szansę na stworzenie silnej europejskiej ścieżki polityki kulturalnej dla przyszłości teatru.

Ceremonię otwarcia wydarzenia rozpocznie wystąpienie komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariyi Gabriel.

Komisarz Gabriel podkreśliła znaczenie teatru dla społeczności europejskich: „Oczekuje się, że Europejskie Forum Teatralne 2023 będzie flagowym wydarzeniem dla całego sektora teatru i sztuk widowiskowych w całej Unii Europejskiej. Opierając się na deklaracji drezdeńskiej z 2020 r., edycja ETF w 2023 r. wykorzysta ten impet i sformułuje plan działania na rzecz uczynienia europejskiego sektora teatralnego bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i wyposażonym w sprzęt umożliwiający sprostanie stojącym przed nim wyzwaniom.”

Europejskie Forum Teatralne odbędzie się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Organizowane jest przez Komisję Europejską.

Patroni medialni

Sponsorzy