Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klauzula RODO

KLAUZULA DLA OSÓB ZAPISANYCH DO OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wysyłki newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy systemu poczty elektronicznej, dostawcom systemu do obsługi newslettera.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Skip to content