Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Dostępność

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest instytucją działającą w myśl hasła „teatr wielu głosów – różnych spojrzeń”. W związku z tym chcemy otwierać się również na osoby ze szczególnymi potrzebami, które są kolejnym głosem naszej instytucji i w odbieraniu kultury mogą potrzebować naszej pomocy. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność naszych wydarzeń, jak i również budynku.

CHCESZ ODWIEDZIĆ NASZ TEATR?

Prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu wybranego wydarzenia. Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest obsługa widza Teatru Kochanowskiego.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE USŁUGI POMOCY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Koordynator dostępności

W naszym teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jest Katarzyna Zych.

e-mail: k.zych@teatropole.pl
tel.:  787 877 484

W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA Z:

Audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy:

spektakl „Ziemia obiecana” – 5 października godz. 11.00

spektakl „Badania ściśle tajne” – 21 października godz. 19.00

Tłumaczeniem na polski język migowy:

spektakl „Kuliści” – 15 września godz. 11.00

spektakl „Miejskie ziółka” – 29 września godz. 11.00

spektakl „Mistrz i Małgorzata” – 25 listopada godz. 11.00

 

 

Na PJM przetłumaczone będą również czytania performatywne:

„Ptasilot” – 28 września godz. 11.00

„Jak umierają słonie duże i ciężkie” – 7 października godz. 10.00

„Stalowy wilk” – 3 listopada godz. 11.00

Chęć udziału prosimy zgłaszać przez kontakt z działem edukacji (mail: edukacja@teatropole.pl) bądź koordynatorką ds. dostępności.

Skip to content