Dostępność

CHCESZ ODWIEDZIĆ NASZ TEATR?

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu wybranego wydarzenia. Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami jest obsługa widza Teatru Kochanowskiego.

(+48) 662 108 502
tel. 77 454 59 41

e-mail: bilety@teatropole.pl

Kochanowski otwarty dla każdego

Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu jest instytucją działającą w myśl zasady „teatr wielu głosów – różnych spojrzeń”. W związku z tym chcemy otwierać się również na osoby ze szczególnymi potrzebami, które w odbieraniu kultury mogą potrzebować naszej pomocy. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność naszych wydarzeń, jak również budynku.

Koordynator dostępności

W naszym teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami jest Katarzyna Zych.

e-mail: k.zych@teatropole.pl
tel.:  787 877 484

dostępność budynku

Budynek Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu dzięki modernizacji przeprowadzonej w ostatnich latach jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku pozbawione jest wszelkich barier architektonicznych. Na parterze (poziomie 0) znajduje się kasa biletowa, szatnia, Mała Scena Teatru oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na tym samym poziomie można skorzystać z usług kawiarini Wintydż Akt II.

W celu przedostania się na poziom pierwszy Teatru osoby poruszające się na wózku inwalidzkim są proszone o skorzystanie z windy – specjalne w tym celu dostosowanej. Jej obsługą zajmą się dla Państwa nasi pracownicy. Górne Foyer prowadzi zarówno na Dużą Scenę, jak i Scenę Modelatornia. Dostęp do widowni obu tych scen odbywa się przy pomocy przyschodowego podnośnika.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości korzystania z naszych udogodnień udzieli Państwu obsługa widza Teatru Kochanowskiego.

dostępność repertuaru