Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – określanym danej jako RODO – chcemy Cię poinformować o szczegółach przetwarzania Twoich danych osobowych:

Administrator danych zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole (określany dalej również jako Teatr).

Inspektor danych osobowych

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskasz od naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adres e-mail: e:mail:iod@teatropole.pl lub pod numerem telefonu 77 4539082.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

– w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, polegających na udzielaniu odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski oraz informowaniu Cię o wydarzeniach, w których chcesz uczestniczyć (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

Sposób zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbieramy:

–  przy pomocy formularza na naszej stronie internetowej, w trakcie zakupu przez Ciebie biletów na spektakl z naszej oferty lub inne wydarzenie z naszego repertuaru tj. koncertu lub innego wydarzenia artystycznego,

– podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty,

– gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email,

– w związku z rejestracją konta na naszej stronie internetowej.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

– imię i nazwisko

– dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu oraz – dane adresowe,

– numer rachunku bankowego,

– adres IP, identyfikator,

– login i hasło.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie zawarcia i wykonania umowy, jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podasz danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe. Nie będzie też możliwe poinformowanie Cię  o zmianach dotyczących wydarzeń organizowanych przez Teatr, w których wyraziłeś chęć uczestnictwa np. odwołania spektaklu, zmiany godziny spektaklu, przeniesienia spektaklu na inną scenę oraz odpowiadanie na Twoje zapytania.

Pliki Cookies – ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają informacje o sposobie wejścia na stronę ewentualnie o przekierowaniu np: z wyszukiwarki lub baneru reklamowego, czas przeglądania strony na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer sesji. Są to małe pliki tekstowe generowane przez przeglądarkę.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 • Konfiguracji serwisu:

– dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu,

– rozpoznania Twojego urządzenia w ramach użytkowania serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb,

– zapamiętania ustawień wybranych przez Ciebie i personalizacji Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz,

– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej tp..

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
 • Umożliwienia Ci dodawania elementów serwisu do strony.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 • prezentowania treści  multimedialnych  na  stronach  internetowych  serwisu,  które  są pobierane  z zewnętrznego serwisu internetowego,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do kierowania reklamowych treści do Ciebie,

Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 • umożliwienia polubienia profilu Teatru na portalu społecznościowym facebook: com [administrator cookies: Facebook w UK].

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

Subskrypcja newslettera

Twoje dane osobowe przetwarzane w celach działań marketingowych są przetwarzane  zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

Masz możliwość otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz otrzymywania droga elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji marketingowej. Poprzez informację marketingową informujemy Cię o naszych produktach i usługach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji wybierając taką opcję w naszym newsletterze.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić m.in. następującym podmiotom:

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,

– podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

– dostawcom systemu do obsługi newslettera,

– podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

– innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowujemy przez okres realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.

Twoje dane pozyskane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.

Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, chyba że sprzeciwisz się tym czynnościom lub wycofasz wyrażoną uprzednio zgodę.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski oraz informowania Cię o wydarzeniach, w których chcesz uczestniczyć przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, chyba że sprzeciwisz się tym czynnościom

Twoje uprawnienia 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Prawo do cofnięcia zgody

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych możesz w dowolnym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Skarga do organu

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Korzystając z serwisu internetowego Teatru akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Skip to content