Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Projekty unijne

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0062/17

Nr umowy: POIS.08.01.00-00-0062/17-00 wraz z aneksami

 

VIII Oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 08.01: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.12.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 26 397 112,32 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 14 249 960,30 PLN

Celem projektu jest poprawa odbioru, rozwój i wzrost dostępności oferty kulturalnej Teatru im. Jana Kochanowskiego poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz realizację nowego programu kulturalno-edukacyjnego.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa standardów technicznych prezentacji oferty kulturalnej Teatru im. Jana Kochanowskiego;
  • wzrost zainteresowania mieszkańców Kraju oraz turystów zagranicznych ofertą Teatru im. Jana Kochanowskiego;
  • promocja kultury i dziedzictwa krajów Basenu Morza Bałtyckiego;
  • stworzenie i realizacja programu kulturalno-edukacyjnego Teatru im. Jana Kochanowskiego;
  • zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej Teatru im. Jana Kochanowskiego dla osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie nowa oferta kulturalno-edukacyjna prezentowana w nowej atrakcyjnej formie z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury technicznej obiektu Teatru im. Jana Kochanowskiego, co przełoży się na wzrost zainteresowania mieszkańców Kraju oraz turystów zagranicznych.

Więcej

Klauzula RODO w ramach POIiŚ

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu realizuje projekt

pn. „Zakup wyposażenia technicznego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

Skip to content