01 Ślub

02 gramy na budowie

GRAMY NA BUDOWIE

— A. Einstein

03 Idea

Nie ma
rzeczywistości
samej w sobie, są tylko
obrazy widziane
z różnych perspektyw.

— A. Einstein