01 Ślub

Ślub

02 Wątpliwość

Wątpliwość

03 gramy na budowie

GRAMY NA BUDOWIE

— A. Einstein

04 Idea

Nie ma
rzeczywistości
samej w sobie, są tylko
obrazy widziane
z różnych perspektyw.

— A. Einstein