Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA SPEKTAKLE WŁASNE TEATRU IM. J. KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

ZASADY OGÓLNE
1. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży biletów na spektakle własne Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.
2. Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu można kupować przy pomocy przelewów elektronicznych, w nominalnych cenach bez dodatkowych opłat. W przypadku problemów występujących w czasie dokonywania zakupu przez internet, należy kontaktować się z podmiotem obsługującym płatności, czyli PayU (patrz: Formy płatności i realizacja zakupu, pkt. 1).
3. Prosimy o przemyślany zakup biletów, gdyż nie przyjmowane są zwroty. Istnieje natomiast możliwość zamiany zakupionych biletów na spektakl w innym terminie. Zamiany można dokonać najpóźniej 1 dzień przed terminem spektaklu.
4. Panel KUP BILET służy wyłącznie do zakupu biletów i nie dotyczy ich rezerwacji. Brak biletów w sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.
5. Rezerwacji biletów można dokonać wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową w kasie biletowej Teatru. Nie prowadzimy rezerwacji biletów w dniu spektaklu. Możliwy jest wyłącznie zakup biletów w kasie lub on-line.
6. TEATR zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili, bez podania przyczyny.
7. Jednorazowo można dokonać zakupu nie więcej niż 15 biletów przy każdym logowaniu.
8. W sprzedaży on-line dostępne są bilety normalne i ulgowe. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – będą uznane za nieważne. Ulgi przysługują:
- emerytom , rencistom, studentom, którzy nie ukończyli 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom w wieku 0-6 lat, uczniom szkół podstawowych i średnich .
9. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem internetu lub w kasie możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu. Informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w kasie biletowej Teatru, pod nr. tel. (+48) 77 454 59 41.
10. Spektakle rozpoczynają się punktualnie, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię i nie przysługuje im prawo do wymiany lub zwrotu biletu.
11. TEATR zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu a także odwołania spektakli (wydarzeń) bez podania przyczyny.
12. Sprzedaż biletów on-line na dany za spektakl kończy się na 10 minut przed planowym rozpoczęciem spektaklu (
13. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na tę osobę fizyczną lub firmę, która zakupiła bilety.
14. Zapotrzebowanie na możliwość wystawienia faktury należy zgłosić przy zakupie biletów oraz podać niezbędne dane.
15. Dokonując zakupu biletów w systemie on-line lub w kasie biletowej Teatru, kupujący akceptuje jednocześnie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
16. Widzów z niepełnosprawnością ruchową uprzejmie prosimy o poinformowanie o niepełnosprawności w momencie zakupu lub rezerwacji biletów. Pozwoli nam to zadbać o odpowiednią organizację Państwa odwiedzin. Ze względu na układ widowni liczba miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest określona.
KASA BILETOWA
1. Kasa biletowa mieści się przy głównym wejściu do Teatru.
2. Godziny otwarcia kasy określone są na stronie internetowej Teatru oraz widnieją przy wejściu głównym do Teatru.
3. W miesiącach lipiec-sierpień kasa pozostaje zamknięta. Istnieje możliwość otwarcia kasy biletowej w drugiej połowie sierpnia. Teatr na stronie internetowej informuje, w jakim terminie kasa zostanie ponownie otwarta. Sprzedaż biletów on-line prowadzona jest cały czas, bez względu na porę roku czy przerwy w pracy Teatru.

FORMY PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAKUPU
1. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Jednocześnie Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki prawne wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu wyżej wymienionej spółki.
2. Płatność e-przelewem musi być dokonana w ciągu 45 minut od chwili wyboru miejsca, po bezskutecznym upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr dokonania zapłaty za bilet przez bank Kupującego.
3. Podczas zakupu biletu on-line kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. dotyczącym sprzedaży biletów w zakresie zamówień i płatności drogą internetową, która nie podlega fiskalizacji.
4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za:
- skutki podania przez kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia,
- wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oraz sieci internet,
- za bilety zagubione przez kupującego,
- wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
5. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu.

ODBIÓR BILETÓW
1. Bilety zakupione przez internet zostają przesłane na adres mailowy podany przez Kupującego podczas transakcji, w postaci biletu elektronicznego z kodem QR. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem biletu elektronicznego, bądź jeśli bilet nie zostanie przesłany na skrzynkę pocztową Kupującego, należy skontaktować się z kasą biletową Teatru.
2. Widzowie, wchodząc na spektakl, nie muszą posiadać wydrukowanego biletu zakupionego on-line. Można bilet okazać na nośniku elektronicznym (telefon, tablet itp.).
3. Termin odbioru biletów zarezerwowanych telefonicznie, mailowo lub w kasie biletowej Teatru wynosi 5 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed dniem prezentacji spektaklu. Po tym terminie rezerwacje są automatycznie anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

REZERWACJE GRUPOWE
1. Rezerwacje grupowe prowadzone są dla grup liczących co najmniej 20 osób. Opiekun grupy liczącej co najmniej 20 osób otrzymuje bilet bezpłatny.
2. Wpłaty zaliczki za zarezerwowane bilety należy dokonać w kasie Teatru lub przelewem na konto Teatru. W przypadku płatności przelewem należy wpisać w tytule przelewu imię, nazwisko, nazwę instytucji, numer rezerwacji.
3. Wartość zaliczki musi być równa wartości co najmniej 50% liczby zamówionych biletów.
4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji brak pełnej płatności za bilety najpóźniej do 7 dni przed spektaklem powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji i skierowanie miejsc do ponownej sprzedaży.
5.W okresie na 6 dni przed datą spektaklu do dnia prezentacji spektaklu można dokonać zakupu biletu grupowego tylko u aktywnego sprzedawcy lub w kasie z płatnością natychmiastową o ile będą dostępne wolne miejsca.
STAŁE RABATY
Teatr honoruje następujące Karty :
1 Opolska Karta Rodziny i Seniora
2 Karta Opolski Senior
3 Karta Dużej Rodziny
4. Karta Teatromana
Szczegółowe informacje udzielane są w kasie biletowej Teatru.

CENY BILETÓW
Ceny biletów umieszczone są na stronie internetowej Teatru przy danym tytule spektaklu, a szczegółowych informacji udzielane są w kasie biletowa Teatru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży biletów –zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail, administrującej stroną internetową, dostawcy systemu do sprzedaży biletów, do podmiotu obsługującego płatności.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy oraz przez czas wyznaczony przepisami prawa m.in. ustawy o rachunkowości.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do kupna biletów.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.