Katie hawthorne

Pisarka i badaczka

Katie jest pisarką i badaczką, specjalizującą się w relacjach między występami na żywo a nowymi technologiami. Pracuje na Uniwersytecie Edynburskim, gdzie wkrótce ukończy swoje badania doktoranckie „Contextualising Liveness: Digitally Distributed, Mediated and Located Theatre in Edinburgh and Berlin, 2017-19”. W Academy for Theatre and Digitality pracuje nad projektem zatytułowanym „Automating the Audience”, który bada etykę pracy w pojawiających się trybach cyfrowej publiczności i pyta: Co by to znaczyło mieć zautomatyzowaną publiczność?

SERGE RANGONI

Dyrektor artystyczny & dyrektor generalny, Théâtre de Liège/Belgia; Prezes Zarządu, Europejska Konwencja Teatralna

Serge Rangoni jest dyrektorem artystycznym & dyrektorem generalnym Théâtre de Liège/Belgia, a od 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu ETC. Studiował w Conservatoire of Brussels. Po pracy w różnych instytucjach teatralnych i w Ministerstwie Kultury, w 2004 roku został wyznaczony na dyrektora generalnego Théâtre de Liège. Pod jego kierownictwem teatr otrzymał tytuły „Europejskiego centrum twórczości teatralnej i choreografii” oraz „Centrum Dramatu” we francuskojęzycznym obszarze Belgii, potwiedziając jednocześnie wartość produkcji teatralnych i tanecznych, a także ich popularyzację w lokalnej i miedzynarodowej społeczności.

Od czasu objęcia przez niego stanowiska, instytucja znacznie się rozwinęła, mając obecnie 65 000 widzów i ponad 180 przedstawień w sezonie. Théâtre de Liège stanowi dziś wiodącą scenę w Walonii.

Norbert Rakowski

Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego, reżyser teatralny

Ukończył Wydział Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Od 1997 roku pracował jako asystent reżysera Krystiana Lupy oraz jako reżyser filmów dokumentalnych w Teatrze Telewizji Polskiej. Jako reżyser teatralny debiutował autorskim spektaklem “Nagle” (Teatr Studio w Warszawie), a w 2001 roku wystawił dyplomową realizację “Samotnika” Roberta Andersona (Teatr Współczesny w Warszawie). Od tego czasu wyreżyserował kilkadziesiąt spektakli i współpracował z wieloma teatrami w Polsce i za granicą (m.in. Poznań, Kraków, Warszawa, Praga, Szczecin).

Był kilkakrotnie nagradzany Złotą Maską za reżyserię. Reżyseruje głównie spektakle dotyczące tematów współczesnych lub pracuje z klasyką we współczesnej estetyce. Szczególne miejsce w jego karierze zajmuje okres pracy laboratoryjnej skupionej na pracy z tancerzami i badaniach nad łączeniem języka dramatycznego z teatrem tańca współczesnego (spektakle m.in. Bluebeard, Flow).
Od 2015 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz dyrektorem Festiwalu Polskiego Dramatu Klasycznego „Konfrontacje” w Opolu. W 2016 roku stworzył nową przestrzeń o nazwie Modelatornia. Jego ideą było stworzenie i konsekwentny rozwój miejsca, które służyłoby realizacji postulatów Jerzego Grotowskiego – dając podstawę do eksperymentalnych poszukiwań w dziedzinie teatru.

BLAIR STEVENSON

Edukator, badacz i administrator, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Oulu, Finlandia

Blair jest edukatorem, badaczem i administratorem z szerokim doświadczeniem w dziedzinie edukacji, kultury i technologii. Obecnie jest głównym wykładowcą na Wydziale Mediów i Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Oulu (Oamk). W tej roli założył serię unikalnych na skalę światową programów łączących edukację, innowacje i przemysł kreatywny, a obecnie działa jako założyciel nowego Centrum Innowacji Artystycznych w Oulu. Właśnie wrócił z pobytu w Toronto w Kanadzie, gdzie współpracował z wieloma organizacjami, takimi jak University of Pennsylvania, EdTech Hub i University of Toronto, gdzie ukończył adiunkturę w BMO Lab in Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and Artificial Intelligence.

HEIDI WILEY

Dyrektorka wykonawcza ETC

Heidi Wiley jest dyrektorem wykonawczym European Theatre Convention (ETC) od 2009 roku. Pod jej kierownictwem ETC stała się uznaną europejską siecią kulturalną z międzynarodowym programem współpracy artystycznej, rozwoju zawodowego i rzecznictwa dla europejskich teatrów publicznych, obejmującym ponad 30 krajów. Doprowadziła do tego, że ETC stało się strategicznym partnerem Komisji Europejskiej i otrzymało kilka prestiżowych nagród, w tym 2022 Art Explora – Académie des Beaux-Arts European Award za innowacje w dostępie do kultury; oraz europejskie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju publiczności i dziedzictwa kulturowego.

Heidi jest cenioną moderatorką i mówczynią podczas europejskich wydarzeń i konferencji. W 2022 roku była prelegentką w trakcie 8. Edycji Culture & RTBF Meeting; a w 2021 roku pełniła role konsultantki przy Europejskiej Agencji Polityki Kulturalnej KEA (Bruksela) i PPMI (Wilno). Jest współinicjatorką I Europejskiego Forum Teatralnego Komisji Europejskiej i niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Od 2019 roku jest także autorką w European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA).

Heidi rozpoczęła swoją karierę jako międzynarodowy producent i touring manager dla artystów Victoria Chaplin and the Tiger Lillies, koncertując w całej Europie i Azji na najważniejszych festiwalach i w miejscach teatralnych. Jako wykształcony menadżer kultury z dyplomami La Sorbonne i Leuphana University, mieszkała i pracowała przez ostatnie 25 lat w Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Niemczech.

PAULIEN GEERLINGS

Wiceprzewodnicząca ETC, główna dramaturg w De Toneelmakerij, Amsterdam, Holandia

Paulien Geerlings (Amsterdam, 1970) jest holenderską dramaturżką i wiceprezeską European Theatre Convention (ETC) o indoeuropejskim pochodzeniu. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała filozofię i teatrologię na Uniwersytecie Amsterdamskim, uzyskując tytuł magistra w 1997 roku. W 2004 roku otrzymała tytuł magistra w DasArts (obecnie DAS Theatre), programie magisterskim dla praktyk artystycznych w dziedzinie teatru na Amsterdamskim Uniwersytecie Sztuki. Przez ostatnie dwanaście lat była głównym dramaturgiem De Toneelmakerij, amsterdamskiego zespołu teatralnego dla młodych widzów. Prowadzi również międzynarodowe projekty współpracy (Theatre Café/European Writers Lab, Young Europe 2) oraz jest artystyczną siłą napędową projektów współpracy ETC: Nadia, Young Europe 3 i obecnie Young Europe 4. Ponadto przetłumaczyła kilka sztuk z języka niemieckiego i angielskiego na język holenderski, dokonała adaptacji teatralnych, wykładała na Amsterdamskim Uniwersytecie Sztuki i jest członkiem-założycielem Assitej NL.

Jako dramaturżka skupia się na rozwoju nowego repertuaru i wspieraniu dramaturgów. Jest zaangażowana w kwestie różnorodności, głosów mniejszości w społeczeństwie i historii, które nie zostały jeszcze w pełni opowiedziane. Poza pracą w De Toneelmakerij jest współzałożycielką Toneelschrijfhuis, artystycznego kolektywu dramaturgów, związanego z teatrem Bellevue w Amsterdamie.

JOACHIM KLEMENT

Sekretarz ETC, Dyrektor Generalny i Dyrektor Artystyczny Staatstschauspiel Dresden/Niemcy

Joachim Klement studiował w Kolonii i Monachium (Niemcy). Później pracował jako dramaturg, między innymi w Wilhelmshaven, w teatrze w Graz (Austria) i w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu. Od 1996 roku przez trzy lata był starszym dramaturgiem Teatru Narodowego w Mannheim. Następnie w 2004 roku został Głównym Dramaturgiem i zastępcą Intendenta Generalnego w Teatrze w Bremie. W latach 2006/2007 przeniósł się na to samo stanowisko do Düsseldorf Schauspielhaus. Następnie Joachim Klement był dyrektorem generalnym Staatstheater Braunschweig, po czym został dyrektorem generalnym Staatsschauspiel Dresden.

Marko Bratuš

Członek Zarządu ETC, Dyrektor Artystyczny SNG Nova Gorica/Słowenia

Marko Bratuš studiował dramaturgię i reżyserię radiową w Akademii Teatru Radia Filmu i Telewizji na Uniwersytecie w Lublanie, w Słowenii. Pracował jako reżyser teatralny i filmowy, a także jako dramaturg, muzyk, pedagog teatralny, twórca nowych formatów i scenarzysta realizujący projekty dla telewizji, filmu, radia i teatru. W latach 2013-2016 był dyrektorem artystycznym w Gledališče Glej – pozarządowym teatrze eksperymentalnym w Lublanie. Marko Bratuš pracuje od 2016 roku jako dyrektor artystyczny w słoweńskim teatrze narodowym Nova Gorica.