Dorota Jarząbek-Wasyl 

Dr hab., prof. UJ, pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią teatru i dramatu XIX i XX wieku.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje również sceniczna działalność Stanisława Wyspiańskiego, któremu poświęciła cykl wykładów w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (2024). Jest pomysłodawczynią serii Scenariusze Wyspiańskiego.

Poza kilkudziesięcioma artykułami naukowymi i recenzjami, wydała książki: Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym (2006), Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku (2016, Nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych), Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie (razem z Barbarą Maresz,  2019), opracowała antologię Zaręczyny aktorki i inne sztuki o teatrze (2022) oraz scenariusz prapremiery Protesilasa i Laodamii Stanisława Wyspiańskiego (2022).

EWA KAIM

Aktorka. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie).

Aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie od 1995 roku. Wykładowca Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie od 1995 roku.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień za osiągnięcia aktorskie, wokalne i reżyserskie: m.in. nagrody im. Leona Schillera dla młodych artystów sceny, Stypendium twórczego miasta Krakowa, nagrody na V Festiwalu Komedii „Talia”, nagrody za debiut aktorski na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskiej Nagrody Teatralnej „Ludwik”, nagrody Teatralnej Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Dyplomu Mistrzowskiego im. Aleksandra Bardiniego na 39. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Była nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej Orły za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w „Aniele w Krakowie”.

Stworzyła scenariusz i wyreżyserowała spektakl „DO DNA”, który został okrzyknięty jednym z najgłośniejszych spektakli sezonu 2016/2017 w polskim teatrze. Otrzymał nagrody m.in.: Grand Prix oraz nagrodę zespołową na 35. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, nagrodę publiczności Złamany Szlaban na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bez Granic w Cieszynie, nagrodę dla najlepszego spektaklu muzycznego na Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji w Nowym Jorku.

Piotr Kruszczyński

Reżyser i architekt, od debiutu w 1997 roku wyreżyserował i bywał autorem scenografii około pięćdziesięciu przedstawień teatralnych w Polsce, Niemczech i USA.

W latach 2002-2008 dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, od 2011 roku jest dyrektorem Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu. Miłośnik teatralnego półmroku, entuzjasta gry w golfa.

Tomasz Man

Dramaturg, reżyser, doktor filologii polskiej, którą studiował na Uniwersytecie Wrocławskim i absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej.

Był kierownikiem literackim w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie (2003-2005) i konsultantem programowym w Teatrze im. Mickiewicza w Częstochowie (2004-2005). W latach 1997-2002 publikował swoje teksty na łamach „Teatru”, „Dialogu”, „Notatnika Teatralnego”. Od 2007 pracował jako adiunkt na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie w 2009 uzyskał doktorat.

Napisał o sobie „ jestem mężem i tatą
jestem reżyserem, dramaturgiem i nauczycielem akademickim
jestem maratończykiem i gitarzystą.”

Karol Samsel

Ur. w 1986 roku, poeta, krytyk literacki, literaturoznawca, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii.

Zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW, członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku literacko-kulturalnym „eleWator”. Współredaktor Pism wybranych Cypriana Norwida (2021). Wydał m.in. tomy wierszy: Prawdziwie noc (2015), Jonestown (2016), Z domami ludzi (2017), Fitzclarence (2022), Choroba Kolbego (2023); poematy: Autodafe 1-7 (2018-2024); monografię Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu (2015), a także zbiory tekstów: Inwalida intencji. Studia o Norwidzie (2017) oraz Norwid. Formy odczytywania (2022). W 2023 roku opublikował swoją pierwszą powieść Niemożliwość Piety.