Radomir Rospondek

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu od 2019 roku

Absolwent Wydziału Aktorskiego Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu) w 2014 r.

Spektakle w repertuarze z udziałem aktora:

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.