Facebook YouTube Instagram LinkedIn
13780

DZIEŃ 1 | KONFERENCJA ETC OFICJALNIE ROZPOCZĘTA!

DZIEŃ 1 | DAY 1
10.05

ETC CONFERENCE

Długo czekaliśmy na to wydarzenie! Europejska Konferencja Teatralna ETC w Opolu w końcu stała się faktem. A już 11. maja oficjalnie inaugurujemy II Międzynarodowe Forum Teatralne w TJK! 🌏
Przemówieniem dyrektora Norberta Rakowskiego i jego wezwaniem dla teatru, by kreować świat bardziej racjonalnie, etycznie i pięknie rozpoczęliśmy wydarzenie, a w raz z nim ugościliśmy wspaniałych ludzi teatru z całej Europy. Odbyły się pierwsze dyskusje ACuTe Sympozjum, na którym spotkały się najwyższe władze tego projektu i rozmawiali o przyszłości teatru. Dla naszych gości jak i opolskich widzów zagraliśmy znane i lubiane sztuki jak Danse Macabre (reż. Renata Piotrowska-Auffret) oraz Coś pomiędzy (reż. Tomasz Cymerman).

Wieczór zakończyliśmy wspaniałą atmosferą w rytmach muzyki granej przez lokalnych artystów.
…….
We have waited a long time for this event! The European Theatre Conference ETC in Opole has finally become a reality. And on the 11th of May we officially inaugurate the 2nd International Theatre Forum at JK Theatre! 🌍
With a speech by director Norbert Rakowski and his call for theatre to create a more rational, ethical and beautiful world, we kicked off the event, and with it we hosted wonderful theatre people from all over Europe. The first discussions of the ACuTe Symposium took place, where the highest authorities of this project met and discussed the future of theatre. For our guests as well as for the audience in Opole, we performed well-known and popular plays such as Danse Macabre (directed by Renata Piotrowska-Auffret) and The Wonderful Neither This nor That (directed by Tomasz Cymerman).

We ended the evening with a wonderful atmosphere to the rhythm of music played by local artists.

Fot. Michał Grocholski

Skip to content