Bartosz Dziedzic

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 2010 roku

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1997. Aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w latach 1996-2006, Teatru w Czeskim Cieszynie w latach 2006-2007.

Spektakle w repertuarze z udziałem aktora:

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.

(...) brawurowo bawi się tekstem, konsekwentnie zmieniając
intonację i barwę głosu.

                                                                              Anna Sowa