Facebook YouTube Instagram LinkedIn
13847

DZIEŃ 4 | DEKLARACJA OPOLSKA 2023

DZIEŃ 4 | DAY 4 
13.05

DEKLARACJA OPOLSKA 2023

W sobotę odbył się ostatni dzień II Europejskiego Forum Teatru pod hasłem „przyszłe inicjatywy”. Prowadziliśmy rozmowy, których celem było zbudowanie wspólnej europejskiej polityki teatralnej. Podczas panelu perspektywicznego omówiliśmy i opracowaliśmy „Deklarację Opolską 2023”, która zwiera zalecenia dla europejskiego sektora teatralnego. Ten dokument stanowi realną szansę, aby razem stworzyć silne ścieżki dla przyszłości teatru. Tym aktem oficjalnie zakończyliśmy II Europejskie Forum Teatralne oraz Europejską Konferencję Teatralną. 🥳
Dla naszych gości po raz ostatni zaprezentowaliśmy spektakle: „Coś pomiędzy” w reż. Tomasz Cymerman oraz gościnny spektakl „5.00 UA” w reż. Yuliia Maslak.
_________

On Saturday, the final day of the 2nd European Theatre Forum took place under the theme "Future Initiatives." We engaged in conversations aimed at building a common European theatre policy. During the prospective panel, we discussed and formulated the "Opole Declaration 2023," which contains recommendations for the European theatre sector. This document represents a real opportunity to collectively create strong paths for the future of theatre. With this document, we officially concluded the 2nd European Theatre Forum and the European Theatre Conference. 🥳
For the last time for our guests we presented "The Wonderful Neither This nor That" directed by Tomasz Cymerman and the guest performance "5.00 UA" directed by Yuliia Maslak.

Fot. Michał Grocholski

#teatropole #etc #TheatreEu

Skip to content