Leszek Malec

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 1991 roku

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu) w 1991.

Spektakle w repertuarze z udziałem aktora:

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.

Beata i Leszek Malcowie (...) wygrywają precyzyjnie wszystkie nuty, tony i półtony.

                                                                                                               Iwona Kłopocka