Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Teatralna Rada Młodych

Jaka jest idea Teatralnej Rady Młodych?
Rada powstaje, by zgromadzić wokół Teatru środowisko młodych współpracowników, licealistów oraz studentów – działaczy, twórców-adwokatów w roli doradczego głosu, współtwórców wydarzeń, aktywnie włączających się w życie teatralne. Utworzenie Rady ma na celu wsłuchanie się w potrzeby widzek i widzów, wyjście naprzeciw oczekiwaniom opolskiej społeczności. Członkowie Rady będą mieli realny wpływ na program Centrum Edukacji Kulturalnej – na tematykę oraz charakter warsztatów, wykładów, spotkań. Zapraszamy do kreowania z nami otwartych sytuacji twórczych.

Dla kogo?
Do Rady zapraszamy osoby od 16. roku życia, w szczególności licealistów i studentów, którzy chcieliby twórczo zaangażować się w działania Teatru Kochanowskiego. Jeśli wśród Twoich zainteresowań jest teatr, ale także inne dziedziny sztuk, jeśli szukasz miejsca wymiany myśli i doświadczeń, przestrzeni twórczej, pola do dyskusji ale także miejsca, w którym poczujesz sprawczość – Teatralna Rada Młodych zaprasza.

Jak będzie funkcjonować Rada? Dlaczego warto do niej należeć?
Comiesięczne spotkania Rady będą odbywały się w nowopowstającym Centrum Edukacji Kulturalnej przy Teatrze Kochanowskiego. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń i perspektyw, miejsce współpracy na różnych polach – chcemy połączyć rzetelną wiedzę z refleksją, intelektualną dyskusję z przestrzenią na odczuwanie, a w ramach działalności Rady chcemy dać szansę na wybrzmienie głosu młodych.
Członkowie Rady będą mogli proponować i przygotowywać własne warsztaty dla rówieśników, współprowadzone przez edukatorki i pedagożkę CEK-u, zgłaszać własne projekty, inicjatywy. Dla członków Rady będziemy tworzyć warsztaty oraz oprowadzania po teatrze. To szansa na aktywne uczestniczenie w życiu teatru, także tym zakulisowym.

 

Aby zostać członkinią/członkiem Rady, napisz w kilku zdaniach:
1. „Teatr mój widzę – ogromny?” Niech to pytanie, wywiedzione ze słów Wyspiańskiego, stanie się przyczynkiem do Twojej opowieści o własnej wizji teatru: jakiego teatru byś chciał/a? Czy teatr odpowiada na pytania, czy je zadaje? Jaki rodzaj repertuaru wzbudziłyby Twoje zainteresowanie?

Całość Twojej odpowiedzi nie powinna przekraczać 3000 znaków ze spacjami.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: edukacja@teatropole.pl do 15 listopada 2021 r.
Liczba miejsc ograniczona. Informacji o projekcie udziela Justyna Oleksy (e-mail: j.oleksy@teatropole.pl).

Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w naborze do Teatralnej Rady Młodych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole, jako administratora danych do końca sezonu artystycznego (do końca sierpnia). Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia na adres: iod@teatropole.pl. Ponadto przysługuje Ci prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej: Klauzula RODO dla kandydatów i członków Teatralnej Rady Młodych oraz ich opiekunów prawnych.

Więcej informacji i zasady znaleźć można w regulaminie: Regulamin Teatralnej Rady Młodych

 

Ważne! W przypadku gdy jesteś osobą poniżej 18. roku życia, do zgłoszenia należy dodać podpisaną przez opiekuna zgodę na przetwarzanie danych o poniższej treści:

Ja niżej podpisana/-ny ………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko opiekuna) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka w celu udziału w naborze do Teatralnej Rady Młodych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole jako administratora danych do końca sezonu artystycznego (do końca sierpnia). Poinformowano mnie, iż mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia na adres: iod@teatropole.pl. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w klauzuli informacyjnej.

…………………………………………………….
Data i czytelny podpis opiekuna

Skip to content