Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Projekty unijne

      

Tytuł Projektu:
Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy:
RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura

 


Nr Umowy: RPOP.05.01.00 - 16 - 0014 / 15-00 wraz z aneksem

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegóły

 


 

         

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

Decyzja nr RPOP.01.04.02-16-003/14-00

W ramach projektu Teatr wyprodukował trzy spektakle:

– Alicja po drugiej stronie – autor: Lewis Carroll; przekład: Anna Popiel, adaptacja, reżyseria, opracowanie muzyczne: Aleksandra Konieczna; scenografia i kostiumy: Katarzyna Borkowska; światła i projekcje: Liubov Gorobiuk – premiera 17 stycznia 2015, Duża Scena,

– Wesele na podstawie Wesela – autor: Stanisław Wyspiański; reżyseria: Cezary Tomaszewski; dramaturgia: Justyna Wąsik; scenografia i kostiumy: Agnieszka Klepacka, Maciek Chorąży; opracowanie muzyczne: Aleksandra Orłukowicz, światła: Antoni Grałek – premiera: 16 kwietnia 2015, Duża Scena,

– Sen nocy letniej – autor: William Szekspir, reżyseria: Paweł Świątek; dramaturgia: Mateusz Pakuła; scenografia: Marcin Chlanda, kostiumy: Karolina Mazur – premiera: 28 maja 2015, Duża Scena.

Skip to content