Facebook YouTube Instagram LinkedIn
4437

Nie ma rzeczywistości samej w sobie są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw.

01 Idea

Nie ma
rzeczywistości
samej w sobie, są tylko
obrazy widziane
z różnych perspektyw.

1564

Idea

Skip to content