Pierwszy Teatralny Poranek Filozoficzny

5 października 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców na Teatralny Poranek Filozoficzny

Rozpoczynamy cykl spotkań rozbudzających otwartość, ciekawość otaczającego świata, wrażliwość. Zachęcimy dzieci do samodzielnego myślenia i dyskusji.
Dajmy im możliwość zadawania pytań oraz poznawania nowych pojęć.

Dzieci mają nieskrępowaną łatwość w zadawaniu pytań. Teatralne Poranki Filozoficzne w Kochanowskim, to propozycja dla najmłodszych. Cykl spotkań filozoficznych, które zachęcają dzieci do samodzielnego myślenia połączony z formami teatralnymi jest możliwością budowania poczucia własnej wartości młodego człowieka, rozbudzania ciekawości, otwartości, poznawczej odwagi i wrażliwości na otaczający świat. Uczestnicy warsztatów uczą się rozumienia pojęć, dociekania ich znaczeń i związków z praktyką indywidualnego i społecznego działania stawiania pytań, tez, wyrażania własnych myśli, argumentowania, dyskusji-zdobywają narzędzia do poznawania i rozumienia świata a także komunikacji w społeczności. Zajęcia składają się z prezentacji fragmentów tekstów literackich, dyskusji i zadań opartych na metodach teatralnych, pedagogice teatru a także metodzie dociekań filozoficznych.

W ramach cyklu omówimy 8 tematów:
-Czym jest filozofia?
- Po co filozofujemy?
- Czym jest piękno?
- Co to znaczy być dobrym?
- Jak być szczęśliwym człowiekiem?
- Jak odnaleźć się w świecie emocji?
- Jak dbać o planetę?
- Gdzie są granice wolności?
- Swój-inny. O wielokulturowości.
- Dlaczego podróżujemy?
- Blisko czy daleko?

Termin: 10 października 2020 r. o godz. 11.00
Miejsce: Modelatornia
Wiek uczestników: 6-10 lat

SPOTKANIA SĄ BEZPŁATNE, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZNA, ZAPISY POD NR. TELEFONU 77 454 59 41

Prowadzenie: Agnieszka Zientarska i Leszek Malec

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Województwa Opolskiego.