Norbert Rakowski Wiceprezydentem ETC

15 listopada 2023

Norbert Rakowski wiceprezydentem Europejskiej Konwencji Teatralnej (ETC)

W dniach 9-12 listopada w 2023 w Teatrze Narodowym w Timișoarze (Rumunia) odbyła się kolejna konferencja Europejskiej Konwencji Teatralnej (ETC), największego stowarzyszenia publicznych teatrów w Europie, zrzeszającego 64 instytucje z 31 krajów.

W trakcie spotkania wybrano nową prezydentkę ETC, którą została Cláudia Belchior, doradczyni artystyczna w Centro Cultural de Belém w Lizbonie. Cláudia Belchior będzie współpracowała z odświeżonym zarządem ETC, w skład którego weszli nowi wiceprezydenci, czyli Norbert Rakowski, dyrektor Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu oraz Iris Laufenberg, dyrektor artystyczna Deutsches Theater w Berlinie.

Teatr im. Jana Kochanowskiego jest członkiem ETC od 2019 roku i jako jedyny reprezentuje Polskę wśród wielu krajów Europy. Współpraca w ramach organizacji wspiera planowanie i realizację międzynarodowych koprodukcji. Ponadto, w maju tego roku w Opolu miało miejsce II Europejskie Forum Teatrów połączone z konferencją ETC.   Efektem konferencji była zaprezentowana na festiwalu w Awinionie „Deklaracją opolską", skupiającą się na wzmocnieniu relacji między twórcami i decydentami oraz na pomocy branży teatralnej w dostosowaniu się do obecnych wyzwań. Dokument ten stanowił punkt wyjścia do celów i strategii zawartych w wypracowanej w Timișoarze „Wizji ETC 2030".