Modelatornia.pl

25 stycznia 2021

Nowa strona Modelatorni już ruszyła, zajrzyjcie na modelatornia.pl

Rozwijamy tworzony od kilku lat program działań na eksperymentalnej scenie Modelatornia. Odpowiadając na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność, pragniemy stworzyć warunki i nadać impulsy do poszukiwania nowych, jeszcze bardziej otwartych form teatralnych.

Na stronie znajdziecie informacje o:
- Triennale – trzyletnim programie interdyscyplinarnym dedykowanym Modelatorni
- wielofunkcyjnej scenie Modelatornia
- rezydencjach artystycznych
- idei i inspiracjach, które towarzyszyły nam przy rozbudowywaniu działań wokół sceny Modelatornia

A już niedługo ogłosimy kolejną edycję konkursu na projekt teatralny Modelatornia vol. 4!