Modelatornia.pl

Nowa strona Modelatorni już ruszyła, zajrzyjcie na modelatornia.pl

Rozwijamy tworzony od kilku lat program działań na eksperymentalnej scenie Modelatornia. Odpowiadając na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność, pragniemy stworzyć warunki i nadać impulsy do poszukiwania nowych, jeszcze bardziej otwartych form teatralnych.

Na stronie znajdziecie informacje o:
- Triennale – trzyletnim programie interdyscyplinarnym dedykowanym Modelatorni
- wielofunkcyjnej scenie Modelatornia
- rezydencjach artystycznych
- idei i inspiracjach, które towarzyszyły nam przy rozbudowywaniu działań wokół sceny Modelatornia

A już niedługo ogłosimy kolejną edycję konkursu na projekt teatralny Modelatornia vol. 4!