Modelatornia Online – wyniki

4 maja 2020

Komisja Konkursowa w składzie: Bartosz Posacki (przewodniczący), Ewa Borysiewicz, Norbert Rakowski, Michał Rogulski oraz Aleksandra Kotapska po obejrzeniu 17 projektów zakwalifikowanych do Konkursu Modelatornia Online, zdecydowała o nagrodzeniu następujących prac:

- „Pokarm” w reżyserii Aleksandry Skorupy, ze zdjęciami i montażem Tomasza Schaefera,
- „Breath out tutorial” grupy Close with friends Collective (Agata Koszulińska, Mateusz Korsak),
- „w domowych głębinach” w reżyserii Filipa Jaśkiewicza i z muzyką Bereniki Wojnar.

Członkowie Komisji Konkursowej docenili różne spojrzenia i perspektywy w ujęciu hasła METAMORFOZA, a szczególnie prace artystów, którzy w dobie izolacji angażują w się życie innych, nie skupiając się wyłącznie na własnym otoczeniu ani wewnętrznych rozterkach.

Podjęto decyzję o przyznaniu trzech równorzędnych nagród w wysokości 3333 zł.

 

Uzasadnienie werdyktu:

„Pokarm”
Nagroda przyznana za wrażliwość społeczną, profesjonalizm realizatorski, wnikliwe i empatyczne studium mikrokosmosu społecznego oraz nieuleganie pokusie oceny. Projekt skupia się na jednej z najważniejszych, ale też najgorzej opłacanych grup zawodowych, oddając jej należyte miejsce w społeczeństwie. Konsekwentnie prowadzona narracja, umiejętnie korzystająca z intymnego zaangażowania w dokumentowany świat, pozwala na unikalny wgląd w trud i znaczenie pracy Oddziału Położnictwa.

„Breath out Tutorial”
Nagroda przyznana za konsekwencję formalną, profesjonalizm realizatorski, umiejętność stworzenia intymnej atmosfery przy użyciu chłodnych narzędzi cyfrowych oraz udany balans między lekkością, a powagą w potraktowaniu tematu w dobie pandemii. Projekt tym samym tworzy intrygującą parodię cyfrowych poradników "self care".

„w domowych głębinach”
Nagroda przyznana za niebanalne rozwiązania formalne cechujące się prostotą i humorem oraz za wyobraźnię zakorzenioną w codzienności i próbę zrozumienia świata przez pryzmat dziecięcej wrażliwości. Ponadto za realizację pracy otwartej na widza, którą oglądający mogą odtworzyć, modyfikować i skalować w domowych warunkach.