Konkurs Modelatornia – ostatni tydzień!

24 marca 2021

 

To już ostatni tydzień na przesyłanie zgłoszeń w 4 edycji Konkursu na Projekt Teatralny Modelatornia!

Kierując się ideą zawartą w manifeście Triennale na Modelatorni, chcemy poprzez eksperyment odnaleźć inne modele instytucjonalnej pracy.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną trzy zespoły artystyczne, które odbędą wspólną rezydencję w Opolu. Przez dwa tygodnie będą pracować nad swoimi projektami, współpracując z gronem polskich i międzynarodowych ekspertów (twórców, kuratorów, teoretyków, etc.) oraz artystami TJK. Etap ten zakończy się pokazem trzech warsztatowych prac, które oceni międzynarodowe Jury, wybierając jedną z nich do pełnej realizacji na Modelatorni.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stronie www.modelatornia.pl