Facebook YouTube Instagram LinkedIn
13803

DZIEŃ 2 | II Europejskie Forum Teatralne stało się faktem!

DZIEŃ 2 | DAY 2
11.05

II EUROPEAN THEATRE FORUM

Dzisiejszy dzień był pełen pozytywnych emocji i wrażeń! Dołączyli do nas uczestnicy II Europejskiego Forum Teatralnego. Nasz teatr jest przepełniony wspaniałymi ludźmi! Poranek rozpoczęliśmy ACuTe Sympozjum: panelem dyskusyjnym o digitalizacji w teatrze. Odbyła się również Konferencja ETC, która miała na uwadze rozwój przyszłych projektów. Oficjalnie otworzyliśmy II Europejskie Forum Teatralne. Po mowach powitalnych, rozpoczęliśmy dyskusje o demokracji, międzynarodowej współpracy i mocy, którą posiada teatr. Wieczór upłynął pod znakiem jazzowej muzyki na żywo oraz spektaklu „Badania Ściśle Tajne” w reż. Norberta Rakowskiego.
__________________________
Today was full of positive emotions and impressions day! Members of the 2nd European Theatre Forum joined us. Our theater is full of wonderful people! We started the morning with the ACuTe Symposium: a discussion panel about digitization in the theatre. There was also an ETC Conference, which had in mind the development of future projects. We officially opened the 2nd European Theater Forum. After welcoming speeches, we started discussions about democracy, international cooperation and the power of theatre. The evening was marked by live jazz music and the performance "Top Secret Research" dir. Norbert Rakowski.

Transmisję ceremonii otwarcia możecie obejrzeć klikając w poniższy link / You can watch the opening ceremony live here:
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/videos/1313361499394317

FOT. Przemysław Jendroska
#teatropole #TheatreEu

Skip to content