Czy literatura rosyjska w czasie wojny jest w porządku?

14 maja 2022

 „Czy wojna dyskredytuje wielką literaturę rosyjską?"  to była bardzo gorąca debata!

Podniesiony został wątek transnarodowości literatury, a szerzej kultury. Czy w przypadku twórców, którzy nie czuli się obywatelami państwa, w którym się urodzili, możemy mówić o twórczości narodowej? Zważywszy, jeśli ich dorobek intelektualny był doceniany na obczyźnie, ale nie w ojczyźnie.

Spotkanie  poprowadził Łukasz Drewniak, a gośćmi byli: Ivan Wyrypajew, Sylwia Frołow, Janusz Opryński oraz Tymur Jaszczenko.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, a nieobecnych uspokajamy - już niedługo będzie dostępny zapis dyskusji!

fot. Michał Grocholski