Maciej Omylak

ASYSTENT ARTYSTYCZNY W TEATRZE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU OD LISTOPADA 2021 ROKU

Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (spec: teatrologia, organizacja i promocja widowisk). Uczestnik Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS w Warszawie (moduł: Dramaturgia, 2016) oraz projektu ADESTE (Audience Developer: Skills and Training in Europe; Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, 2018). Uczestnik Katowickiej Rundy Teatralnej oraz Szkoły Pisania Sztuk przy Teatrze Śląskim. Absolwent kursu Scenariuszowego SCRIPT organizowanego przez Fundację Szkoła Wajdy i Wajda Studio (2021). Publikował w Kwartalniku Kulturalnym „Opcje" oraz w „Notatniku Teatralnym". Zastępca dyrektora Festiwalu Nowe Epifanie.