Facebook YouTube Instagram LinkedIn
13821

DZIEŃ 3 | TEATRALNE WIZJE PRZYSZŁOŚCI

DAY 3 | DZIEŃ 3
12.05

TEATRALNE WIZJE PRZYSZŁOŚCI

Kolejny wspaniały dzień za nami! Wczoraj dyskutowaliśmy na tematy dotyczące sytuacji teatrów w krajach członkowskich UE, bieżących spraw politycznych, szeroko pojętej pomocy Ukrainie oraz nad stworzeniem trwałych płaszczyzn porozumienia między teatrem, a politycznymi decydentami. Omówiliśmy również warunki pracy specjalistów teatralnych, ich swobodę artystyczną, a także Zielony Ład, czyli formy interwencji zmierzające do zachowania różnorodności naszej planety. Wzięliśmy udział w table talks – czyli szybkiej wymianie zdań między uczestnikami. Poprzez rozmowę i wspólną pracę wymieniliśmy się się doświadczeniami i rozwiązaniami. Wieczorem zagraliśmy aż trzy spektakle, które są ostatnimi w tym sezonie: „Badania Ściśle Tajne" w reż. Norbert Rakowski, „Danse Macabre" w reż. Renata Piotrowska-Auffret oraz „Coś pomiędzy" w reż. Tomasz Cymerman, a naszych widzów gościliśmy znakomitym koncertem jazzowym.

___________________________________

Another great day behind us! Yesterday we discussed topics concerning the situation of theatres in EU member states, current political issues, the broader aid to Ukraine and the creation of sustainable interfaces between theatre and political decision-makers. We also discussed the working conditions of theatre professionals, their artistic freedom, and the Green Deal - forms of intervention aimed at preserving the diversity of our planet. We took part in table talks - i.e. a quick exchange between participants. By talking and working together, we exchanged experiences and solutions. In the evening, we performed up to three plays, which are the last of the season: "Top Secret Research" directed by Norbert Rakowski, "Danse Macabre" directed by Renata Piotrowska-Auffret and "The Wonderful Neither This Nor That" directed by Tomasz Cymerman, and we hosted our audience with an excellent jazz concert.

 

Fot. Michał Grocholski & Przemysław Jendroska

Skip to content