Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Portier – zlecenie

POSZUKIWANY:

Portier – na zlecenie

Opis stanowiska: praca na dwie zmiany na portierni Teatru, praca w porze nocnej, kierowanie wchodzących do poszczególnych miejsc bądź osób na umówione spotkania, obsługa i kontrola systemu przeciwpożarowego, łączenie rozmów telefonicznych, wydawanie kluczy pracownikom itp.

Poszukujemy osoby: pracowitej, dyspozycyjnej, o dużej kulturze osobistej, odpornej na stres.

Zapewniamy:
- umowę zlecenie w jednej z największych instytucji kulturalnych w województwie;
- stawka godzinowa: 24,00 zł brutto za godzinę

Wymagane doświadczenie: mile widzialne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Prosimy o przesyłanie cv na adres mailowy: kadry@teatropole.pl

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w rekrutacji prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole, NIP: 7540339881 REGON: 000279717, jako administratora moich danych osobowych, dla celów przyszłych rekrutacji. Administrator powiadomił mnie, że niniejsza zgoda nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać poprzez zgłoszenie oświadczenia na adres iod@teatropole.pl

 

Informacja:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail:iod@teatropole.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy (umowa o pracę) lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa cywilnoprawna) oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje- do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Skip to content