Facebook YouTube Instagram LinkedIn

Klauzula RODO

dla osób wynajmujących powierzchnie

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wynajmu powierzchni na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankom, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu określonego w przepisach prawa m.in. ustawy o rachunkowości, przez okres dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

   

   

Skip to content