Zostań Wolontariuszem!

16 września 2019

 

 

MASZ  DUŻO  ENERGII  I  ZAPAŁU?

Kochasz teatr, ale nie wiesz, co mógłbyś/mogłabyś zrobić, by być bliżej swoich ulubionych aktorów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych?

Dołącz do zespołu wolontariuszy w Kochanowskim! Czekamy na osoby odpowiedzialne, które stworzą zgrany zespół do zadań specjalnych!

Czekamy na Wasze zgłoszenia: marketing@teatropole.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Bożena Krawczuk. W sprawieudzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatropole.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy (umowa o pracę) lub realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa cywilnoprawna) oraz wyrażonej przez Panią/Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie wiadomości e-mail.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub do odwołania zgody a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje - do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.