Sezon 2021/22 – Jesteśmy otwarci dla wszystkich!

4 października 2021

 

 

 

 

 

Jesteśmy otwarci dla wszystkich!

Sezon teatralny 2021/2022 zainaugurowaliśmy z początkiem września, otwarciem teatru po gruntownym remoncie. Tydzień później rozpoczęły się Opolskie Konfrontacje Teatralne – 45 edycja festiwalu, stanowiąca jednocześnie finał V i VI Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Intensywny wrzesień to zapowiedź całego nadchodzącego roku. Pozostając w duchu przyświecającego wydarzeniom otwarcia teatru hasła Jesteśmy otwarci, zapraszamy publiczność do wspólnego doświadczania wielu głosów i różnych spojrzeń na to, czym obecnie jest i może być teatr. Chcemy by Kochanowski był miejscem wspólnych poszukiwań, wolnym od doraźnych tendencji politycznych, otwartym na rozwój artystyczny, otwartym na współpracę z ośrodkami w Polsce i poza jej granicami.

Jesteśmy otwarci na klasykę i prapremiery
W nowym sezonie proponujemy inscenizacje klasycznych tekstów literatury polskiej i światowej. Na początku 2022 roku, na Dużej scenie zobaczymy spektakl w reżyserii Piotra Ratajczaka, na podstawie powieści Stanisława Reymonta „Ziemia Obiecana”. Wiosną z kolei, swoją premierę będzie miało przedstawienie o roboczym tytule „Biesy. Los Endemoniados” w reżyserii Marcina Wierzchowskiego, inspirowane „Biesami” Fiodora Dostojewskiego. Nie zabraknie też spektakli na podstawie tekstów współczesnych, które na scenach Kochanowskiego będą miały swoje sceniczne prapremiery. Już w grudniu odbędzie się premiera sztuki Iwana Wyrypajewa „Badania ściśle tajne” w reżyserii Norberta Rakowskiego, a sezon zwieńczy prapremierowa „Historia miłosna” autorstwa Alexis Michalik w reżyserii Wojciecha Malajkata.

Jesteśmy otwarci na współpracę (międzynarodową)
Miniony sezon stał pod znakiem koprodukcji. W tym sezonie również otwieramy się na współpracę – tym razem międzynarodową. W październiku rozpoczną się próby do spektaklu „Rothko”, który powstaje w koprodukcji z Teatrem Dailes w Rydze. Przedstawienie na podstawie tekstu Anny Herbut reżyseruje Łukasz Twarkowski. Trwają również przygotowania do wspólnej realizacji z festiwalem Inlandimensions International Arts Festival. Efekty tej współpracy zobaczymy jesienią 2022 roku, a będzie to „Kosmos” Witolda Gombrowicza, w reżyserii Hiroshiego Koike, z polsko-japońską obsadą.

Jesteśmy otwarci na eksperyment / Modelatornia
W nowym sezonie kontynuujemy trzyletni projekt Triennale na Modelatorni. Program eksperymentalnej sceny Modelatornia zakłada realizację projektów odważnych, nieoczywistych, łączących ze sobą różne dziedziny sztuki i różne estetyki. W te założenia wpisuje się spektakl „Kuliści” Weroniki Pelczyńskiej i Patrycji Kowańskiej – laureatek IV edycji Konkursu na Projekt Teatralny Modelatornia. Jego premiera zaplanowana jest na grudzień 2021 roku. Projekt Triennale to rezydencje, pełnowymiarowe spektakle, projekty interdyscyplinarne, czytania, debaty. To także zaproszenie do współpracy artystów pozostających w niezależnym obiegu lub pracujących w innych dziedzinach sztuki.  W geście solidarności chcemy udostępniać przestrzeń Modelatorni dla wybranych niezależnych grup artystycznych, gwarantując obsługę techniczną i promocyjną. Sądzimy, że wprowadzi to ferment twórczy, ale pozwoli też choćby w niewielkim stopniu na profesjonalizację niezależnej sceny. Liczymy na sojuszników z poziomu instytucjonalnego oraz spośród przedstawicieli środowiska teatralnego i artystycznego. Mamy nadzieję, że nie tylko my jesteśmy gotowi do współpracy ponad podziałami. Stąd wsparcie rezydencyjne dla projektu Joanny Leśnierowskiej „Heroes”.

Jesteśmy otwarci świeże spojrzenia
Czwarta scena Teatru Kochanowskiego – Bunkier, to przestrzeń Inicjatyw Artystycznych, miejsce, które daje możliwość realizacji własnych wizji i koncepcji, artystom z zespołu naszego teatru. Jeszcze w październiku będzie miał miejsce pierwszy pokaz „Instytutu” - spektaklu na podstawie powieści Jakuba Żulczyka „Instytut” (reż. Jędrzej Wielecki). Inicjatorką projektu jest aktorka Teatru Kochanowskiego, Magdalena Maścianica. To pierwsza z kilku w nadchodzących sezonach realizacji na scenie Bunkier, w ramach programu Scena Inicjatyw.

Jesteśmy otwarci na edukację / Centrum Edukacji Kulturalnej
W nowym sezonie startuje również Centrum Edukacji Kulturalnej – przestrzeń, której celem jest zbudowanie płaszczyzny dialogu między uczestnikami życia kulturalnego, a twórcami i artystami. Zadaniem nowo powołanego działu jest organizacja warsztatów, wykładów i spotkań związanych nie tylko ze spektaklami. To szereg działań i programów, które mają wspierać świadomy odbiór i zachęcać do dzielenia się swoimi refleksjami oraz pełniejszego doświadczenia teatru. Przy Centrum Edukacji Kulturalnej powołana zostanie Teatralna Rada Młodych, czyli grupa złożona ze studentów i licealistów, zaangażowanych w życie teatru.

Ostatnie spojrzenie za sezon 2020/21
Już po raz czwarty zapraszamy na przegląd najciekawszych spektakli Teatru im. Kochanowskiego w Opolu. To wyjątkowa okazja, aby w ciągu 4 dni nadrobić wszystkie repertuarowe zaległości, a także wziąć udział w koncertach i spotkaniach z twórcami. W ramach Maratonu Teatralnego na widzów czekać będzie cały przekrój tematów, konwencji i form teatralnych. Od inscenizacji klasyki („Król Lear” reż. Anna Augustynowicz), przez spektakle inspirowane dziełami mistrzów srebrnego ekranu („Amator 2020” reż. Norbert Rakowski), kończąc na performatywnych eksperymentach opartych na tańcu („Danse Macabre” reż. Renata Piotrowska-Auffret), osobistych historiach („bez tytułu 09/21” reż. Anna Karasińska) czy bliskości wynikającej z radykalnego zburzenia teatralnej „czwartej ściany” („Jeszcze się nie stało” reż. Monika Popiel). Zobaczymy również coś pomiędzy koncertem, a spektaklem dramatycznym – czyli „Coś pomiędzy” w reżyserii Tomasza Cymermana.