Modelatornia. OPEN CALL tylko do 15 października

11 października 2023

Przypominamy! Do 15 października trwa OPEN CALL na 6. edycję konkursu na Projekt Teatralny MODELATORNIA.

Wraz z 6. edycją MODELATORNI Teatr Kochanowskiego wraca do idei Jerzego Grotowskiego z okresu „Sztuki jako wehikułu", w której to sam twórca miał być rzeczywistym odbiorcą własnego dzieła. Zapraszamy zatem osoby twórcze do złożenia projektów tygodniowej rezydencji odwołującej się do hasła „fejk i hejt". Szukamy prac, które korespondują z tematem. Liczymy na możliwość bliższego poznania nowego pokolenia osób twórczych, które pozwoli na pogłębioną wymianę myśli i doświadczeń.

 

Zgłoszenia projektów konkursowych należy dokonać w formie papierowej na adres:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Plac Teatralny 12
45-056 Opole
z dopiskiem KONKURS MODELATORNIA/VI EDYCJA

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
modelatornia@teatropole.pl

 

🟦 Więcej szczegółów: https://modelatornia.pl