Katarzyna Kaczmarczyk

Zastępca Dyrektora Teatru
im. Jana Kochanowskiego od 2023 roku

Teoretyk muzyki, doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, specjalności teoria muzyki (rozprawa Relacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku).

Absolwentka wydziału Kompozycja, Dyrygentura i Teoria Muzyki na Akademii Muzycznej w Krakowie (1997) oraz Środowiskowych Studiów Doktoranckich tejże uczelni (2014). Publikowała artykuły naukowe w Polsce i w Chinach, występowała na konferencjach muzykologicznych w Polsce i Finlandii. Zrealizowała projekt badawczy promotorski dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finalistka Konkursu Prac Doktorskich dotyczących Muzyki Polskiej (Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca, 2021) oraz XII Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii Teoria Muzyki i Reżyseria Muzyczna. Prowadziła działalność publicystyczną i popularyzatorską na łamach Gazety Wyborczej, Ruchu Muzycznego i antenie Radia Opole (recenzje koncertów).

Współpracowała z Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Sztuki) jako asystent i starszy wykładowca. Nauczyciel dyplomowany - do 2023 r. zatrudniona w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Opolu, w tym od 2017 r. na stanowisku wicedyrektora, a w l. 2005-2009 – kierownika sekcji teorii. Koordynatorka wielu przedsięwzięć edukacyjno-artystycznych realizowanych we współpracy z opolskimi urzędami, instytucjami, placówkami i stowarzyszeniami (np. Międzynarodowe Konkursy Perkusyjne, Koncerty Dyplomantów PSM w Opolu w Filharmonii Opolskiej, obchody Roku Stanisława Moniuszki, wyjazdy uczniów na występy do Nadrenii-Palatynatu, wykłady prowadzone przez profesorów akademickich i uniwersyteckich, współpraca z Wydziałem Sztuki UO), pomysłodawczyni projektów (np. spotkania: z mistrzem, prof. Kają Danczowską; ze znawcą muzyki współczesnej, dr hab. Agnieszką Draus; z kompozytorem, dr. hab. Aleksandrem Kościowem, warsztaty klawesynowe i koncert z udziałem Gośki Isphording oraz Elliptique Ensemble, spektakl muzyczny „Wolność kocham i rozumiem”, 7 edycji gry miejskiej „Sonotricks”).

Inicjatorka działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, także w czasie trwania pandemii. Pełniła funkcję konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej oraz eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnyh dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Uhonorowana Nagrodami Indywidualnymi I (2022, 2019) i II stopnia (2015, 2008) za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce, przyznanymi przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, a także Brązowym Krzyżem Zasługi (2017).