40/250. plakaty i premiery

WYSTAWA 40/250. PLAKATY I PREMIERY

Miejsce: Foyer Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Kuratorzy wystawy: Zenon Butkiewicz oraz Mariusz Knorowski

Wystawa z okazji 250-lecia Teatru w Polsce to 40 plakatów, które próbują opowiedzieć część jego wieloletniej historii. Ten wspólny projekt dr Zenona Butkiewicza (teatrologa, wieloletniego dyrektora teatrów, organizatora festiwali teatralnych) i Mariusza Knorowskiego (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie) ukazuje odrębność i unikalność sztuki plakatowej. Otwiera go, uważany za pierwszy polski plakat teatralny, rysunek Stanisława Wyspiańskiego, który powstał 1898 roku do sztuki „Wnętrze” Maurice’a Maeterlinck’a. Kolejne prowadzą poprzez twórczość Henryka Tomaszewskiego, ojca polskiej szkoły plakatu, poprzez lata 60. i 70. XX wieku, kiedy nastąpił największy rozwój plakatu przy udziale takich osobistości świata plakatu jak Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy, Jan Lenica, Franciszek Starowieyski i później – Andrzej Pągowski, aż do współczesności w osobie na przykład Grzegorza Laszuka.

Wystawa opowiada dzieje polskiego teatru łącząc go z wybitnymi dziełami polskich plakacistów. Przypomina wartość plakatu sprzed lat, kiedy jego popularność nie uległa jeszcze dewaluacji przez nowe medialne nośniki. Pokazuje, że plakat teatralny ma swoje indywidualne prawa – nie musi wypełniać żadnej funkcji użytkowej. Powinien być po prostu dobry.

Zapraszamy do udziału w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie. Prowadzenie: Zenon Butkiewicz.