Witold Jurewicz

Doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec. Nauczyciel tańca, choreograf, reżyser, performer, ruchmistrz. Wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku choreografia, oraz w PPSKAK w Kaliszu i Kwalifikacyjnych Kursach Instruktorskich Tańca Współczesnego w całym kraju. W latach 1993-2008 dyrektor artystyczny Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Założyciel, dyrektor artystyczny, choreograf i reżyser Teatru Tańca ALTER. Autor Programu Tańca Współczesnego, Teorii Ruchu i Kompozycji. Inicjator powstania pierwszej w Polsce specjalizacji tańca współczesnego w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu, Autor Programu Eksperymentalnego dla specjalizacji tańca współczesnego w PPSKAK w Kaliszu. Pedagog na licznych festiwalach i warsztatach tańca współczesnego w Polsce, Niemczech, Holandii, Litwie, Białorusi, Rosji, Izraelu, Szwecji. Wielokrotny laureat nagród i wyróżnień indywidualnych. Twórca i realizator ruchu scenicznego dla teatrów dramatycznych w całej Polsce. Laureat nagrody konkursu „Klasyka Żywa” w dziedzinie choreografii za spektakl „Car Samozwaniec, czyli polskie na Moskwie gody” w reżyserii Jacka Głomba. Juror Polskiej Platformy Tańca w 2014 r. w Lublinie, jak również licznych festiwali i przeglądów tańca.