projekty unijne

1  umwo-logo         ue_efrr_rgb-1

Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura

1   umwo-logo        filharmonia-opolska    ue_efrr_rgb-1

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegóły: https://teatropole.pl/wszystkie-stworzenia/

1  umwo-logo         ue_efrr_rgb-1

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Projekt „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

Decyzja nr RPOP.01.04.02-16-003/14-00

W ramach projektu Teatr wyprodukował trzy spektakle:

Alicja po drugiej stronie – autor: Lewis Carroll; przekład: Anna Popiel, adaptacja, reżyseria, opracowanie muzyczne: Aleksandra Konieczna; scenografia i kostiumy: Katarzyna Borkowska; światła i projekcje: Liubov Gorobiuk – premiera 17 stycznia 2015, Duża Scena,

Wesele na podstawie Wesela – autor: Stanisław Wyspiański; reżyseria: Cezary Tomaszewski; dramaturgia: Justyna Wąsik; scenografia i kostiumy: Agnieszka Klepacka, Maciek Chorąży; opracowanie muzyczne: Aleksandra Orłukowicz, światła: Antoni Grałek – premiera: 16 kwietnia 2015, Duża Scena,

Sen nocy letniej – autor: William Szekspir, reżyseria: Paweł Świątek; dramaturgia: Mateusz Pakuła; scenografia: Marcin Chlanda, kostiumy: Karolina Mazur – premiera: 28 maja 2015, Duża Scena.