ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy,
iż administratorem Państwa danych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
Plac Teatralny 12, 45-056 Opole, NIP: 7540339881 REGON: 000279717.

Poniżej zamieszczamy pełną treść wszystkich klauzuli informujących jak przetwarzamy Państwa dane.

klauzula dla osób zapisanych do otrzymywania newsletter’a

klauzula dla osób rejestrujących konto

klauzula do Karty Teatromana

klauzula dla osób kupujących/rezerwujących bilet

klauzula dla osób wypożyczających kostiumy/rekwizyty

klauzula dla osób wynajmujących powierzchnie