#NowaJakośćTeatru

Nasz Teatr został oddany do użytku w roku 1975 roku. Projektantami budynku byli architekci Zygmunt Majerski i Julian Duchowicz, a uroczyste otwarcie Teatru miało miejsce 23 stycznia z okazji 30. rocznicy wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Opola. Obiekt wykańczano w pośpiechu. Prace remontowe prowadzono jeszcze w czasie pierwszych prób, a kilka kwestii nigdy nie zostało zrealizowanych, między innymi nie ukończono fosy przed budynkiem.

W trosce o komfort widzów,  zespołów artystycznego i technicznego Teatru od ponad dwóch lat przygotowywaliśmy się do modernizacji budynku realizując projekt „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne"

PRZERWA TECHNICZNA to czas potrzebny do przeprowadzenia niezbędnych zmian wewnątrz i na zewnątrz budynku Teatru. Prowadzimy prace związane z budową Centrum Edukacji Teatralnej, modernizacją wentylacji i klimatyzacji, unowocześnieniem nagłośnienia i oświetlenia poszczególnych scen oraz ze zmianami w elewacji frontowej.

Dzięki funduszom europejskim i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, mamy dziś możliwość przeprowadzenia w obiekcie projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” (nr projektu: POIS.08.01.00-00-0062/17, nr umowy: POIS.08.01.00-00-0062/17-00). Wiosną 2021 odkryjecie w „Kochanowskim" zupełnie nowe miejsca i poczujecie niepowtarzalny klimat.

 

 BUDOWA TEATRU (1975)