W związku z realizacją projektu pn. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne i planowanymi pracami budowlanymi w latach przyszłych, prezentujemy pierwsze wizualizacje architektoniczne obiektu.

Autorką koncepcji jest arch. Maria Jankowska.

Na Państwa opinie i sugestie czekamy pod adresem e-mail: przetargi@teatropole.pl

Inne propozycje zmian w obrębie budynku i udostępnionej infrastruktury naszego Teatru również mile widziane.