NABÓR ZGŁOSZEŃ DO JURY SPOŁECZNEGO 42. OPOLSKICH KONFRONTACJI TEATRALNYCH

Od dziś (11 marca) czekamy na zgłoszenia osób, które chciałyby wziąć udział w 42. OKT w charakterze jurorek i jurorów społecznych.

W Jury społecznym zasiąść może każda osoba pełnoletnia niezwiązana zawodowo z teatrem. Do obowiązków Jury będzie należało obejrzenie wszystkich spektakli rekomendowanych do udziału w 42. OKT, udział w obradach Jury oraz przyznanie nagrody lub nagród.

Zgłoszenia osób chętnych powinny zawierać krótką autoprezentację wraz z wyjaśnieniem, dlaczego dana osoba chciałaby wziąć udział w pracach Jury społecznego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bow@teatropole.pl do 24 marca włącznie. Ostateczny skład jury społecznego ogłosimy najpóźniej 1 kwietnia.

Życzymy powodzenia!