O KONKURSIE

POCZĄTEK

W 2016 roku Norbert Rakowski uroczyście zainaugurował otwarcie Sceny Modelatornia premierą spektaklu „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz. Przedstawienie zyskało ogólnopolski rozgłos, a także zostało uhonorowane najważniejszymi nagrodami teatralnymi w kraju. Ten spektakularny początek nadał wartość nowej przestrzeni, dając kolejnym twórcom teatralnym możliwość profesjonalnych realizacji nietypowych przedsięwzięć, których realizację możemy obserwować w każdym sezonie artystycznym.

Intencją pomysłodawców konkursu jest zainicjowanie i prowadzenie we współczesnym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym poszukiwań odnoszących się twórczo do zaproponowanej przez Grotowskiego formuły „zawodowy tetr eksperymentu”. Celem każdej edycji jest wyłonienie minimum jednego projektu, który będzie finansowany przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz zrealizowany zostanie na Scenie Modelatornia przy włączeniu do współpracy członków zespołu artystycznego Teatru.

GROTOWSKI

Wskazując na związek z tradycją zespołu Grotowskiego odwołujemy się przede wszystkim do jego opolskiego okresu. Teatr 13 Rzędów podczas swojej pracy w Opolu korzystał twórczo z osiągnięć i propozycji europejskiej awangardy teatralnej i artystycznej, wypróbowując tkwiące w nich możliwości i rozwijając oryginalny język teatralny. Jednocześnie mierzył się z ważnymi dla młodych twórców elementami dziedzictwa kultury europejskiej i polskiej, rozpoznając w teatralnym boju ich współczesne znaczenia i wartości. W efekcie powstawał teatr o eksperymentalnej formie artystycznej, podejmujący fundamentalne problemy ideowe i konfrontujący widzów z ich oryginalnym ujęciem scenicznym.

Dziś od twórców, którzy chcą z nami współpracować, nie oczekujemy bezpośrednich nawiązań do estetyki czy metod twórczych wypracowanych przez Teatr 13 Rzędów i Teatr Laboratorium, choć oczywiście interesują nas tylko działania nimi inspirowane.

MIEJSCE

Opole to miasto, gdzie dziedzictwo wczesnego etapu podróży artystycznej Jerzego Grotowskiego jest nadal żywe. To właśnie tu wielki reformator stworzył Teatr 13 Rzędów. Właśnie dlatego, w duchu tradycji działalności Jerzego Grotowskiego, tworzymy w nim miejsce poszukiwań nowego języka teatru, eksperymentu artystycznego i inicjowania twórczego dialogu.

SCENA

Czwarta scena jednego z największych teatrów dramatycznych w Polsce. Nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń o industrialnym charakterze, która do 2016 roku pełniła funkcję teatralnej malarni dekoracji. Jej adaptacja to połączenie oryginalnych elementów architektury ze współczesną technologią. Dzięki konstelacji przyłączy i haków sufitowych oraz mobilnej widowni możliwe jest tu indywidualne dostosowanie układu sceny i widowni do potrzeb danego przedsięwzięcia. Całkowita powierzchnia pomieszczenia wynosi 340 m2

MISJA

Naszą ideą jest stworzenie miejsca, w którym artyści z całego świata będą mogli prowadzić badania eksperymentalne i poszukiwania twórcze inspirowane postulatami Jerzego Grotowskiego. Pragniemy wcielać w życie realizację długoterminowych projektów posługujących się zróżnicowanym językiem teatralnym, czerpiących zarówno z klasyki, jak i dramatu współczesnego.

Teatr Opole