konkurs modelatornia

This post is also available in EN

Ogłaszamy III edycję Konkursu na Projekt Teatralny Modelatornia!

Nawiązując do tradycji poszukiwań teatralnych realizowanych w latach 1959-1964 w Opolu przez Jerzego Grotowskiego i Teatr 13 Rzędów, Teatr im. Jana Kochanowskiego utworzył nową przestrzeń teatralną o nazwie Modelatornia, przeznaczoną na innowacyjne i eksperymentalne projekty artystyczne. By umożliwić twórcom otwarty dostęp do niej, Teatr ogłasza już po raz trzeci Konkurs na Projekt Teatralny Modelatornia. Intencją pomysłodawców Konkursu jest zainicjowanie i prowadzenie we współczesnym kontekście kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym poszukiwań odnoszących się twórczo do zaproponowanej przez Grotowskiego formuły „zawodowy teatr eksperymentu”. Dotychczas, w ramach Konkursu, zostały zrealizowane dwa spektakle: nagradzane w całej Polsce „Zakonnice odchodzą po cichu” w reżyserii Darii Kopiec oraz „Moją ulicą płynie rzeka” (projekt Elżbiety Depty oraz Agaty Andrusyszyn-Chwastek).

Ogłaszając III edycję Konkursu nie oczekujemy bezpośrednich nawiązań do estetyki i metod twórczych wypracowanych przez Teatr 13 Rzędów i Teatr Laboratorium, choć oczywiście interesują nas działania nimi inspirowane. Wskazując na związek z tradycją zespołu Grotowskiego odwołujemy się przede wszystkim do jego opolskiego okresu. Teatr 13 Rzędów podczas swojej pracy w Opolu korzystał twórczo z osiągnięć i propozycji europejskiej awangardy teatralnej i artystycznej, wypróbowując tkwiące w nich możliwości i rozwijając oryginalny język teatralny. Jednocześnie mierzył się z ważnymi dla młodych twórców elementami dziedzictwa kultury europejskiej i polskiej, rozpoznając w teatralnym boju ich współczesne znaczenia i wartości. W efekcie powstawał teatr o eksperymentalnej formie artystycznej, podejmujący fundamentalne problemy ideowe i konfrontujący widzów z ich oryginalnym ujęciem scenicznym.

W nadziei na znalezienie i umożliwienie realizacji podobnych przedsięwzięć ogłaszamy III edycję Konkursu na Projekt Teatralny Modelatornia. Celem tej edycji jest wyłonienie minimum jednego projektu finansowanego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, realizowanego na scenie Modelatornia, przy włączeniu do współpracy członków zespołu Teatru. Prace oceni profesjonalne jury w składzie praktyków i teoretyków polskiego teatru.

O szczegółach Konkursu dowiesz się czytając regulamin:

Zgłoszenia projektów konkursowych były przyjmowane do 21 stycznia 2019 roku w formie papierowej lub elektronicznej.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Plac Teatralny 12

45-056 Opole

Z dopiskiem: Program Modelatornia

Oraz w wersji elektroniczne na adres e-mail: konkurs@teatropole.pl
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod ten sam adres e-mail.

Rzut sceny Modelatorni:

Patroni III edycji konkursu: