Krzysztof Wrona

Aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu od 2006.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 2007.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.