kochanowski dla młodzieży

Projekt Kochanowski dla młodzieży to propozycja dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach którego zaproponowany zostanie spektakl Beze mnie w reżyserii Piotra Ratajczaka prezentowany w placówkach oświatowych województwa opolskiego.

Spektakl poruszać będzie kilka zauważalnych problemów współczesnej młodzieży:

  •  falę samotności, przejawiającą się często poszukiwaniem sensu życia, tożsamości i więzi międzyludzkich w Internecie i grach komputerowych,
  •  brak wspólnego języka między młodzieżą a dorosłymi, brak porozumienia, czasu, wspólnych zainteresowań,
  •  wykluczenie ze społeczności, brak tolerancji dla „outsiderów”.

Dzięki profesjonalnie przygotowanemu przedstawieniu Teatr chce zachęcić młodych widzów do udziału w życiu kulturalnym. Dramatopisarz opracował nowatorską formułę spektaklu. Prezentacje odbywać się będą w klasach szkolnych, a czas trwania spektaklu powinien wynosić około 45 minut, czyli tyle ile jednostka lekcyjna. Po każdej prezentacji młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach omawiających spektakl i problemy w nim poruszane.

Więcej o spektaklu tutaj.

 

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego