Z monumentalnej powieści Władysława Reymonta Krzysztof Garbaczewski wyławia treści ekologiczne i emancypacyjne; śledzi związki człowieka ze światem przyrody, definiuje na swój własny sposób potrzebę i sens pracy. W wielopoziomowej inscenizacji konfrontuje idee pisarza z tymi współczesnymi, tworząc świat istot będących po części ludźmi, zwierzętami i robotami, które poszukują celu własnej egzystencji. Świat „Chłopów” Garbaczewskiego to także arena działania performerskiego, na której rozgrywają się dramaty społeczności funkcjonującej często w oparciu o przemoc wobec kobiet i relacje wykluczenia.

Uhonorowana w 1924 roku Nagrodą Nobla powieść przedstawia życie fikcyjnej wsi Lipce z końca XIX wieku. Czytana zwykle jako etnograficzny zapis przeszłości, dzisiaj na powrót odsłania swoją mitotwórczą potęgę i kreacyjną moc języka. Korzenie polskiej mentalności, jak opisuje to historyk Andrzej Leder, wywodzą się z folwarcznej relacji tego, kto po bat sięga i tego, czyj grzbiet pod bat się pochyla, a nawet sięgają jeszcze dalej – w głąb ludzkiego ducha, którego sens odnaleźć można w podporządkowaniu się odwiecznemu cyklowi natury.

CHŁOPI

wg Władysława Stanisława Reymonta

Reżyseria, adaptacja:
Krzysztof Garbaczewski

Scenografia:
Krzysztof Garbaczewski, Jan Strumiłło

Kostiumy:
Sławomir Blaszewski

Wideo:
Robert Mleczko

Muzyka:
Jan Duszyński

Reżyseria światła:
Bartosz Nalazek

Opracowanie tekstów:
Karolina Kapralska

Asystent reżysera:
Radosław Mirski

Inspicjentka:
Barbara Sadowska

Ośrodek parateatralnych badań terenowych:

Karolina Adamczyk
Klara Bielawka
Anna Ilczuk
Magdalena Koleśnik
Ewa Skibińska
Barbara Wysocka
Julia Wyszyńska
Grzegorz Artman
Arkadiusz Brykalski
Michał Czachor
Grzegorz Falkowski
Michał Jarmicki
Andrzej Kłak
Mateusz Łasowski
Paweł Smagała (gościnnie)/Julian Świeżewski
Kazimierz Wysota

premiera: 13 maja 2017, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Duża Scena
czas trwania: 190 min (1 przerwa)

mkidn_01       it logotyp+       Klasyka_Zywa_logo       logo-herb