Ewa Wyszomirska

Aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu od 1987 roku.

Dyplom aktorski ZASP uzyskała w 1975. Aktorka Teatru Lalki i Aktora od 1968.

Pełny przebieg dotychczasowej działalności artystycznej tutaj.

Spektakle w repertuarze z udziałem aktorki: