Paweł Dobrowolski

Zastępca Dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu

Dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie od 2015 r.

Pracował w stołecznych teatrach jako kierownik literacki, manager i dramaturg (TR Warszawa, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Wielki Opera Narodowa). Studiował wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerów Kultury w SGH.