43. Opolskie Konfrontacje Teatralne / Klasyka Żywa” za nami. Czas na ogłoszenie wyników prac jury oraz ich werdyktów.

WERDYKT JURY GŁÓWNEGO III EDYCJI KONKURSU NA INSCENIZACJĘ DAWNYCH DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ „KLASYKA ŻYWA”

W dniu 8 kwietnia 2018 r. odbyły się obrady finałowe Jury III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Jury w składzie: Janusz Opryński (przewodniczący), Jan Bończa-Szabłowski, Katarzyna Herman, Barbara Osterloff oraz Rafał Węgrzyniak, po obejrzeniu 7 przedstawień konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie za twórcze podejście do tekstu niescenicznego w spektaklu „Tajny dziennik” Mirona Białoszewskiego w reżyserii Wojciecha Urbańskiego z Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy dla Wojciecha Urbańskiego i Elżbiety Chowaniec za adaptację tekstu – 6 000 zł;
 • Wyróżnienie za rolę Jagny w spektaklu „Chłopi” Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie dla Magdaleny Koleśnik – 2 000 zł;
 • Nagrodę za muzykę do spektaklu „Chłopi” Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie dla Jana Duszyńskiego – 2 000 zł;
 • Nagrodę za choreografię do spektaklu „Wesel” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Maćko Prusaka – 3 000 zł;
 • Nagrodę za scenografię i kostiumy do spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Justyny Łagowskiej – 7000 zł;
 • Nagrodę za reżyserię spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie dla Jana Klaty – 10 000 zł;
 • Nagrodę dla zespołu aktorskiego spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie:

Juliusz Chrząstowski

Beata Paluch

Radosław Krzyżowski

Monika Frajczyk

Ryszard Łukowski

Zbigniew W. Kaleta

Roman Gancarczyk

Bartosz Bielenia

Krystian Durman

Andrzej Kozak

Jaśmina Polak

Anna Radwan

Ewa Kaim

Katarzyna Krzanowska

Grzegorz Grabowski

Maciej Charyton

Krzysztof Zawadzki

Anna Dymna

Elżbieta Karkoszka

Mieczysław Grąbka

Edward Linde-Lubaszenko

Zbigniew Ruciński

Małgorzata Gorol

Zbigniew Kosowski

Michał Kuźniak

w wysokości 40000 zł do równego podziału między aktorów;

 • Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego pozycji repertuarowej w sezonie 2018/2019 dla Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie za spektakl „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty.

 

WERDYKT JURY DZIENNIKARSKIEGO

Jury dziennikarskie w składzie: Tomasz Zacharewicz (Radio Opole), Anna Święcicka (TVP 3 Opole), Tomasz Domagała (DOMAGALAsieKULTURY) oraz Jacek Cieślak (Rzeczpospolita) przyznało nagrodę główną reżyserowi Janowi Klacie oraz zespołowi Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie za „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 • Jury przyznało także wyróżnienie dla spektaklu „Chłopi” wg Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego z Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie.
 • Główną nagrodę aktorską jury dziennikarskie postanowiło przyznać ex equo Magdalenie Koleśnik, Julii Wyszyńskiej oraz Mateuszowi Łasowskiemu za role w spektaklu „Chłopi” wg Władysława Reymonta w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie.
 • Nagrodę za scenografię jury dziennikarskie przyznało Krzysztofowi Garbaczewskiemu oraz Janowi Strumiłło za scenografię do spektaklu „Chłopi” wg Władysława Reymonta w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w Warszawie.
 • Nagrodę za muzykę jury dziennikarskie przyznaje zespołowi Furia występującemu w spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

WERDYKT JURY MŁODYCH

Jury młodych w składzie: Radosław Maciąg (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), Piotr Piotrowicz (Akademia Teatralna w Warszawie), Weronika Asińska (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi), Anna Wieczorek (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu) postanowiło wyróżnić dwa spektakle:

 • „Chłopów” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego oraz „Wesele” w reżyserii Jana Klaty. Jury docenia fakt, że oba przedstawienia są efektem spójnej, indywidualnej reżyserskiej wizji. Nie do przecenienia jest także ich wysoki poziom artystycznego wykonania i aktorskiego rzemiosła.

W przypadku „Chłopów” jury zwraca uwagę na realizacyjną brawurę, przy jednoczesnym zachowaniu ducha litery tekstu Reymonta, co składa się na udaną próbę reaktualizacji sensu powieści.

Z kolei spektakl Jana Klaty stanowi odpowiedź na pytanie czym jest klasyka żywa i jak wielka może być siła jej oddziaływania. Jury docenia umiejętne wykorzystanie tekstu Wyspiańskiego jako diagnozy obecnej sytuacji społecznej, sprawną adaptację, oraz dotkliwą przestrogę przed biernością i nieuważnością.

WERDYKT JURY SPOŁECZNEGO

Jury w składzie: Beata Kowalczyk – przewodnicząca, Marta Dzikowska, Dominika Grabowska, Stefan Kabała postanowiono jednogłośnie i zgodnie – wyjątkowo rzec można – przyznać 3 nagrody.

 • Nagroda główna (kwota 3.000 zł) za: muzyczno – plastyczne oczarowanie, swoistą ucztę dla zmysłów i emocji – dla Teatru Wierszalin z Supraśla.

Wyróżnienia:

 • Dla Reżysera Michała Kmiecika za spektakl „Słowo o Jakóbie Szeli” z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego z Katowic za wykorzystanie zapomnianego poematu Brunona Jasieńskiego do ukazania lęków współczesnego człowieka i niepokoju związanego z uwikłaniem w system (1.000 zł).
 • Dla aktorki Magdaleny Jaworskiej odtwórczyni ról Piotrusia i Agnieszki w spektaklu „Noce i dnie” Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego z Kalisza za umiejętne nawiązanie relacji z Widzem, dynamikę, budowanie nastroju i szczerość w emocjach (1.000 zł).